Granit kruszywo - Mota-Engil Central Europe S.A


Kopalnia granitu "Górka" zarządzana przez Mota-Engil Central Europe S.A przynosi wiele korzyści. Pozyskane kruszywa końcowe przebadane są w Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Są to materiały wysokiej jakości,jakich pozyskanie jest możliwe, ponieważ Kopalnia wdrożyła system kontroli jakości, przekładający się na perfekcyjną jakość produktów. Kruszywa naturalne spełniają normy europejskie, dlatego przyznawany jest na nie dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia ma też certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, wydawany przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Granit kruszywo


Mota-Engil Central Europe S.A.
Górka Sobocka 28
57-150 Prusy
dolnośląskie
tel.: 713930494
www: