Nowości
 • Nasi partnerzy

  Nasi partnerzy

   

  Gmina Goleszów

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gmina Goleszów

  Powiat Cieszyński
  Miasto Ustroń
  Miasto Ustroń
  BBFan
  http://www.outdoorzy.pl/
  www.nutrend.pl
  Woda Jurajska
  Ceramika Pilch
  www.bodydry.pl

   

 • Patronat medialny

  Miło nam poinformować, że patronat medialny nad Beskidzką 160 Na Raty objąłęły między innymi:

  Strona internetowa portal Biegi górskie
Wizyt:
Dzisiaj: 103Wszystkich: 185256

Regulamin

Piekło Czantorii » Regulamin

REGULAMIN
BESKIDZKA 160 - PIEKŁO CZANTORII

CHARAKTER ZAWODÓW
Zawody Piekło Czantorii  mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakami turystycznymi i własnymi oznaczeniami Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się 18.11.2017r
Biuro zawodów - Dolna stacja Kolei Linowej "Czantoria" - 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
Zakończenie, dekoracja - Dolna stacja Kolei Linowej "Czantoria" - 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
Start - Dokładne miejsce startu podane zostanie w komunikacie technicznym
Meta - Górna stacja Kolei Linowej "Czantoria"
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY
W ramach Piekła Czantorii odbywać się będą 3 biegi:

 • Ultra - ~63 km +4800 m – 3 pętle + 1,2 km +450 m do mety. Limit 15h.
 • Maraton - ~42 km +3200 m – 2 petle + 1,2 km + 450 m do mety. Limit 10h.
 • Półmaraton - ~21 km +1600 m – 1 pętla + 1,2 km + 450 m do mety. Limit 6h.

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach może wziąć udział każdy Zawodnik który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej),
 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,
 • zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody

Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

LIMIT OSÓB
Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

 • Ultra 63 km: 150 osób
 • Maraton 42 km: 150 osób
 • Półmaraton 21 km: 150 osób

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

ZAPISY
Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

OPŁATY

 

1.06 - 31.07.2017

1-31.08.2017

Po 01.09.2017

Ultra 63km

120 zł

140 zł

170 zł

Maraton 42km

100 zł

120 zł

150 zł

Półmaraton 21km

80 zł

100 zł

120 zł

 


Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja "Pro Vitae"
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
W tytule wpłaty należy wpisać: "Piekło Czantorii + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans"
Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora.

 • Opłata nie jest ważna jeżeli zawodnik nie został zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc,
 • zawodnik zgłoszony i opłacony może, po skutecznym kontakcie z Organizatorem zmienić dystans do 30.09.2017r. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku gdy na przepisywanym dystansie są jeszcze wolne miejsca. Przy przepisaniu na dystans dłuższy Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy kwoty wpisowego. Przy przepisaniu na krótszy dystans Organizator nie zwraca różnicy we wpisowym,
 • możliwość przepisania miejsca na liście możliwa jest do 30.09.2017r po wcześniejszym skutecznym kontakcie z Organizatorem,
 • organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.


ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

 • udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • numer startowy,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • okolicznościowy gadżet + dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 30.09.2017r,  
 • okolicznościowy napój na mecie + dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 30.09.2017r,
 • medal na mecie dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
 • trofea dla pięciu najlepszych zawodniczek i zawodników każdego dystansu,
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów - obowiązuje do oficjalnych limitów czasowych.


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
 • pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
 • bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest niedozwolony,
 • zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów,
 • trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na turystów korzystających ze szlaków. 


BEZPIECZEŃSTWO

 • Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność  i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
 • większa część tras prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe,
 • w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją; należy natychmiast powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji – 690028666,
 • służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na stan zdrowia zawodnika. Nie podporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją.


LIMITY CZASU

 • Limity czasu na punktach podane będą w komunikacie technicznym w późniejszym terminie,
 • limity na punktach obowiązują dla czasu przyjścia na punkt a nie czasu wyjścia z punktu,
 • po upływie limitu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji. Za niepodporządkowanie się do poleceń obsługi punktu może zostać nałożona dyskwalifikacja oraz zakaz startu w innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
 • Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania biegu na własną odpowiedzialność.


WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

 • W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego zawodów,
 • osoby które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,
 • organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja,
 • dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja Organizator, w miarę aktualnych możliwości może, zaproponować transport odpłatny (20zł od osoby lub 50 zł od samochodu).


POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji,
 • w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.


OZNAKOWANIE TRASY

 • Cała trasa będzie oznakowana przez Organizatora,
 • trasa będzie znaczona za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej,
 • dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej.


WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Ultra 63 km:

 • Włączony telefon komórkowy, którego numer został podany podczas zapisów, z baterią działającą co najmniej kilkanaście godzin, z włączonym roamingiem. W telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe i numery do Organizatora
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC o wymiarach min 140x200cm,
 • latarka lub czołówka,
 • bukłak lub bidon o pojemności min 1 litra (z zawartością),
 • kubek składany lub bidon – na punktach żywieniowych nie ma kubków plastikowych,
 • gotówkę w wysokości min. 20zł,
 • plecak, pas biegowy lub ubranie umożliwiające zabranie całego wyposażenia obowiązkowego,
 • elementy odblaskowe,
 • gwizdek,
 • numer startowy umieszczony z przodu (na koszulce/ bluzie/ pasie/ nogawce).


Maraton 42 km:

 • włączony telefon komórkowy, którego numer został podany podczas zapisów, z baterią działającą co najmniej kilkanaście godzin, z włączonym roamingiem. W telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe i numery do Organizatora
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC o wymiarach min 140x200cm,
 • latarka lub czołówka,
 • bukłak lub bidon o pojemności min 1 litra (z zawartością),
 • kubek składany lub bidon – na punktach żywieniowych nie ma kubków plastikowych,
 • gotówkę w wysokości min. 20zł,
 • plecak, pas biegowy lub ubranie umożliwiające zabranie całego wyposażenia obowiązkowego,
 • elementy odblaskowe,
 • gwizdek,
 • numer startowy umieszczony z przodu (na koszulce/ bluzie/ pasie/ nogawce).


Półmaraton 21 km:

 • Włączony telefon komórkowy, którego numer został podany podczas zapisów, z baterią działającą co najmniej kilkanaście godzin, z włączonym roamingiem. W telefonie należy mieć zapisane numery alarmowe i numery do Organizatora,
 • dowód osobisty lub paszport
 • koc ratunkowy/folia NRC o wymiarach min 140x200cm,
 • kubek składany lub bidon – na punktach żywieniowych nie ma kubków plastikowych,
 • gotówkę w wysokości min. 20zł,
 • plecak, pas biegowy lub ubranie umożliwiające zabranie całego wyposażenia obowiązkowego,
 • gwizdek,
 • numer startowy umieszczony z przodu (na koszulce/ bluzie/ pasie/ nogawce).


Wyposażenie obowiązkowe może być kontrolowane wyrywkowo na trasie lub mecie zawodów.
Pierwsze 10 osób z każdego dystansu będzie miało obowiązkową kontrolę wyposażenia na mecie. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia będzie skutkowała naliczeniem kary czasowej (10 min za brak każdej obowiązkowej rzeczy).
Brak widocznego numeru będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE ZALECANE

 • Ubiór odpowiedni do pogody,
 • mapa Beskidu Śląskiego,
 • kurtka przeciwdeszczowa - niezależnie od spodziewanej pogody
 • latarka lub czołówka dla dystansu półmaratońskiego,
 • czapka lub chusta typu buff i rękawiczki,
 • własne ubezpieczenie NNW działające na terenie Polski i Czech.


ZAKAZANE CZYNNOŚCI

 • Zawodnicy mogą zostać ukarani czasowo lub zdyskwalifikowani za następujące czynności:
 • skracanie wyznaczonej trasy –30 min lub dyskwalifikacja,
 • niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego – 30 min,,
 • nieposiadanie wyposażenia obowiązkowego - patrz pkt WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE,
 • wyrzucanie śmieci na trasie biegu – dyskwalifikacja,
 • korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami wyznaczonymi – 30 min,
 • korzystanie z pomocy "zająca", bieg z osobą nie zarejestrowaną na dany bieg – dyskwalifikacja,
 • oszustwa (korzystanie z transportu, zamiana numerów itp.) - dyskwalifikacja,
 • doping lub używanie zakazanych środków - dyskwalifikacja,
 • niszczenie i przewieszanie oznaczeń - dyskwalifikacja i zakaz startu w innych zawodach Organizatora.


PUNKTY ODŻYWCZE I WSPARCIE

 • Na trasie biegu będą dostępne punkty odżywcze - ich dokładna lokalizacja podana będzie w komunikacie technicznym,
 • zewnętrzne wsparcie dozwolone jest wyłącznie w obrębie punktów odżywczych (w odległości nie większej niż 100 m od punktu po trasie biegu),
 • jedzenie i picie w punktach przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników a nie dla osób wspierających i kibiców.


RYWALIZACJA I NAGRODY

 • Bieg ma charakter rywalizacji sportowej,
 • klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn,
 • nagrodzeni zostaną: 5 pierwszych (po uwzględnieniu ewentualnych kar i protestów) zawodniczek i Zawodników każdego dystansu,
 • zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł ,,nie później niż do 30 min po zakończeniu limitu na danej trasie. Protest odrzucony powoduje utratę kaucji przez osobę zgłaszającą. Jeśli protest nie zostanie uwzględniony kaucja nie podlega zwrotowi. W momencie pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zwracana jest w całości.


KOMUNIKAT TECHNICZNY

 • Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny w którym zostaną podane uszczegółowione informacje o biegu,
 • w miarę możliwości technicznych komunikat zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników na podany przez nich adres e-mail, a także zamieszczony na stronie biegu.


OCHRONA WIZERUNKU

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania biegów, promocji biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów,
 • uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów wewnętrznych Organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów,
 • zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne,
 • Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy o takich zmianach,
 • Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów,
 • służby medyczne bądź Organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez Zawodnika jeżeli zachodzi podejrzenie jego złego stanu zdrowia zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika/ Decyzja taka jest ostateczna i niepodważalna,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do OrganizatoraORGANIZATORZY

Bieg organizuje zespół w składzie:
Maria Kulesza,
Artur Kulesza,
Przemysław Sikora


Organizator:
Fundacja "Pro Vitae"
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec

Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682
e-mail: beskidzka160naraty.pl@gmail.pl

strona www: http://beskidzka160naraty.pl/

Współorganizator:
Miasto Ustroń
Kolej Linowa "Czantoria”

Współpraca:
Joannici