Nowości
 • Nasi partnerzy

  Nasi partnerzy

   

  Gmina Goleszów

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gmina Goleszów

  Powiat Cieszyński
  Miasto Ustroń
  Miasto Ustroń
  BBFan
  http://www.outdoorzy.pl/
  www.nutrend.pl
  Woda Jurajska
  Ceramika Pilch
  www.bodydry.pl

   

 • Patronat medialny

  Miło nam poinformować, że patronat medialny nad Beskidzką 160 Na Raty objąłęły między innymi:

  Strona internetowa portal Biegi górskie
Wizyt:
Dzisiaj: 101Wszystkich: 185254

Regulamin

Salamandra UT » Regulamin

1. Charakterystyka ogólna
Beskidzka 160 Na Raty jest imprezą etapową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami i drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego. Można będzie wziąć udział w jednej, dowolnie wybranej edycji lub w obu.

2. Termin i miejsce
Beskidzka 160 Na Raty Edycja Wiosenna: start i meta: Goleszów. Termin – 01.04.2017 r.  Dokładne miejsce startu zostanie podane w komunikacie technicznym.
Beskidzka 160 na Raty „Piekło Czantorii”: start i meta Ustroń Polana. Termin - 18.11.2017 r. Dokładne miejsce startu zostanie podane w komunikacie technicznym.

3. Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany przed każdą edycją w komunikacie technicznym.

4. Trasa  i start

Edycja wiosenna
Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na trzech dystansach: B160nR Ultra (ok. 103 km, +/- 4900 m), B160nR Maraton (ok. 48 km, +/- 2500 m), B160nR Półmaraton (ok. 24 km, +/- 960 m). Uczestnik podczas rejestracji musi określić trasę, na której chce rywalizować. Trasa biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami oraz  ścieżkami leśnymi i górskimi Beskidu Śląskiego  z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora, ze zwróceniem uwagi na innych użytkowników szlaków, dróg itp. Szczególną ostrożność należy zachować podczas dobiegania i przebiegania (przechodzenia) przez ruchliwe odcinki dróg i ulic.

Edycja jesienna
Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na czterech dystansach B160nR Ultra (ok. 63 km +5000m), B160nR Maraton (ok. 42 km + 3500m) i B160nR Półmaraton (ok. 21 km +2000m). Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w komunikacie technicznym. Trasa będzie poprowadzona w Paśmie Czantorii Wielkiej, po pętli o długości ok 20,5 km.

Trasy biegów poszczególnych edycji  będą oznakowane. Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej Beskidu Śląskiego lub nośników GPS. Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane będą w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej dla każdej Edycji. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej.
Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie. Dystanse podane są w przybliżeniu, ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.


5. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w  poszczególnych dystansach :

Edycja wiosenna:
    B160nR 100 – 18 godzin  - start godz. 00:00 – limit czasu do godz. 18:00  – 100 osób
    B160nR 50 – 10 godzin – start godz. 8:00 –  limit czasu do godz. 18:00 – 150 osób
    B160nR 25 – 6 godzin – start godz. 9:00 – limit czasu do godz. 15:00 – 150 osób
Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat i zaksięgowania ich na koncie Organizatora do końca stycznia 2017 r. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca na danym dystansie, z uwagi na brak wpłat, Organizator otworzy kolejne zapisy na ten dystans, z terminem płatności do końca lutego 2017 r.

Edycja jesienna:
B160nR „Piekło Czantorii” Ultra (ok. 63 km, +5000 m - 3 pętle) - , start 00:00 (piątek/sobota), limit 15 godzin - 150 osób,
B160nR „Piekło Czantorii”  Maraton (ok. 42 km, + 3500 m – 2 pętle) -  start 5:00, limit 10 godzin - 150 osób,
B160nR „Piekło Czantorii”  Półmaraton (ok. 21 km, + 2000 m – 1 pętla) - start 9:00, limit 6 godzin - 150 osób.

W przypadku Edycji Jesiennej terminy uiszczania opłat zostaną podane w terminie późniejszym.

Organizator, poza wyznaczonymi limitami miejsc, zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami w danej Edycji.


Limity na okrążeniach:
B160nR „Piekło Czantorii” Maraton – wejście na II pętlę – do 9:30 (4,5 godz.),
B160nR „Piekło Czantorii” Ultra – wejście na II pętlę do 4:30 (4,5 godz.); wejście na III pętlę do 9:00 (9 godz.).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.

6. Punkty kontrolne
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik – sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy – 10 minut, doliczane  do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.

7. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu będą znajdować się punkty żywieniowe. Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów. Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.

8. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów;
b) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie http://beskidzka160naraty.pl/,
c) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
d) własnoręcznie podpisać oświadczenie w Biurze Zawodów - o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
e) odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim),
f) stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.

Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora. Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania. Niestosowanie sie do tez zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min. Patrz pkt. 6.


9. Wyposażenie
W trakcie trwania  zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika.

9.1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla dystansów maratońskich i ultra, a zalecane dla pozostałych dystansów:

a) włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (włączony roaming), z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora- dla wszystkich dystansów
b) dowód osobisty lub paszport (możliwość kontroli przez służby graniczne – zawody rozgrywają się w strefie nadgranicznej, a trasa zawodów wielokrotnie przekracza granicę RP)- dla wszystkich dystansów, 

c) koc ratunkowy/folia NRC,
d) plecak, pas biegowy (nerka) ewentualnie ubranie umożliwiające  zabranie wyposażenia obowiązkowego,
e) bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
f) latarka lub czołówka na dystansach maratońskich oraz ultra,
g) gotówkę w wysokości min. 20 zł,
h) kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,
i) elementy odblaskowe.

9.2. Wyposażenie zalecane:
a) ubiór odpowiedni do pogody,
b) mapa Beskidu Śląskiego – mapa organizatora jest jedynie mapą poglądową z małą ilością szczegółów,
c) kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
d) latarka lub czołówka na dystansach 25 (edycja wiosenna) lub 21 km (edycja jesienna),
e) apteczka osobista.

10. Zasady obowiązujące na trasie
a) W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
b)  w miejscach przebiegających  po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników.  Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c) cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych, sklepach oraz w schroniskach,
d) "pomoc koleżeńska tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.
e) nie jest dopuszczalna pomoc tzw.  "zająca",
d) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.,
e)zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e wiąże się z dyskwalifikacją
 
11. Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

12. Bezpieczeństwo
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

13. Rezygnacje
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym sędziego głównego zawodów lub innego sędziego. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. Dla takich osób w miarę aktualnych możliwości organizator może zaproponować transport odpłatny (20 zł od osoby lub 50 zł od samochodu). Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny  lub do drogi i poinformować Biuro Zawodów.

14. Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi - 5 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie.

15. Osoby odpowiedzialne
Odpowiedzialny za sprawy techniczne, logistykę:
Przemysław Sikora, tel. 503 115 739, mpsikora@xl.wp.pl

Odpowiedzialni za trasę:
Artur Kulesza, tel. 505 693 028, artur.kulesza@gmail.com
Mateusz Górowski

Sędzia główny zawodów (licencja PZLA), odpowiedzialna za pracę Biura Zawodów oraz zapisy:
Maria Kulesza, tel. 690 028 666, maria.kulesza88@gmail.com

16. Wpisowe
16.1. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:
B160nR – Edycja Wiosenna

 

Dystans/termin

do 4 stycznia 2017 r.

Do 31 stycznia 2017 r

Do 29 lutego 2017 r

Ultra 100 km

100 zł

130 zł

170 zł

Maraton 50 km

80 zł

100 zł

130 zł

Półmaraton 25 km

60 zł

80 zł

100 zł

 

16.2. Osoby, które zarejestrują się na listę na wybraną trasę, mają obowiązek uiszczenia opłaty w pierwszym z podanych terminów. Termin drugi dotyczy otwarcia dodatkowych zapisów w sytuacji gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc na danym dystansie.16.3. W przypadku niedokonania wpłaty w podanym terminie osoba zgłoszona zostaje skreślona z listy.
 
16.4. Opłatę za udział w zawodach należy uiścić:
przelewem -  na konto:

Fundacja "Pro Vitae"
ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
tytuł wpłaty: "Beskidzka 160 Na Raty Edycja Wiosenna" lub "Piekło Czantorii" + imię i nazwisko osoby/osób + dystans” za które wysyłana jest opłata startowa (przy wpłatach za więcej niż 2 osoby prosimy listę osób przesłać na e-maila).

16.5. Zwroty wpisowego:
Edycja wiosenna
- do 31 stycznia – 50 % wpisowego
- od 1 lutego  – brak zwrotu wpisowego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 29 lutego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 30.09.2017 r.


17. Baza zawodów
Baza zawodów Edycji Wiosennej będzie miała miejsce w Goleszowie. Dokładne miejsce zostanie podane w komunikacie technicznym.
Baza zawodów Edycji Jesiennej zostanie podana w komunikacie technicznym.

18. Zakwaterowanie

Edycja wiosenna
W ramach wpisowego zakwaterowanie w warunkach turystycznych (własna karimata lub materac oraz śpiwór) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goleszowie - 200 m od bazy zawodów i miejsca startu. O nocleg w wyższym standardzie zawodnik musi we własnym zakresie zadbać  w ośrodkach znajdujących się w Goleszowie, Ustroniu, Cieszynie lub okolicy.

Edycja jesienna
Organizator nie zapewnia noclegów.

19. Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
c) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
d) posiłek regeneracyjny po biegu,
e) numer startowy;
f) mapę poglądową z zaznaczoną trasą,
g) elektroniczny pomiar czasu,
h) okolicznościowy gadżet – dla osób rejestrujących się przez Internet oraz dokonujących opłaty na konto bankowe w terminie do 29 lutego dla pozostałych w miarę dostępności, lub do 30.09.2017, w przypadku Edycji Jesiennej;
i) okolicznościowy napój „Beskidzka 160 Na Raty” na mecie -  dla osób rejestrujących się przez Internet oraz dokonujących opłaty na konto bankowe w terminie do 29 lutego dla pozostałych w miarę dostępności, do 30.09.2017, w przypadku edycji jesiennej;
j) trofea dla pięciu najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
k) wspaniałe widoki Beskidu Śląskiego i Pogórza Cieszyńskiego.

20. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. W Bazie Zawodów będzie istniała możliwość zakupienia mapy z trasą zawodów oraz gadżetu lub koszulki, cena zostanie podana w późniejszym terminie. Liczba dostępnych egzemplarzy będzie ograniczona, osoby pragnące mieć pewność dostania mapy lub koszulki mogą zamówić sobie ją wcześniej wysyłając e-mail do organizatorów.

21. Komunikat techniczny
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.

22. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Beskidzką 160 na Raty (plebiscyty itp.) oraz materiałach promocyjnych Biegu.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.

23. Organizatorzy
Bieg organizuje zespół w składzie:
Przemysław Sikora,
Maria Kulesza,
Artur Kulesza.

Współpraca:
Joannici

Organizator:
Fundacja "Pro Vitae"
ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
Numer KRS: 0000545388
NIP: 548-266-88-73
Regon: 360855576
e-mail: beskidzka160naraty,pl@gmail.pl
http://beskidzka160naraty.pl/

Współorganizator:

Gmina Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
MKS-R "Centrum", ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów

24. Patronat medialny

 • TV Katowice
 • treningbiegacza.pl
 • www.biegigorskie.pl
 • biegamgdziechce.pl
 • maratony24.pl
 • biegologia.pl

 

25. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: beskidzka160naraty.pl/ oraz https://www.facebook.com/Beskidzka160NaRaty.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 • Equipment

  Equipment

  Each runner is obliged to hold the obligatory equipment throughout the entire run. Observance of this requirement may be checked during the run. Any case of the obligatory equipment missing shall result in penalty minutes (10 minutes per each missing item) or disqualification of the runner.